Vedení účetnictví pro společenství vlastníků

Pro společenství vlastníků jednotek, bytová družstva a ostatní majitele bytových domů, kteří si technickou část správy domu a peněžní operace zajišťují sami, nabízíme komplexní účetní a ekonomický servis.

Účetnictví vedeme přehledně a správně dle zákona o účetnictví. Vyúčtování ročních nákladů zpracováváme vždy v souladu s legislativou a odsouhlasenými pravidly SVJ. Dbáme na správnost a transparentnost.Vedení účetnictví

  • vedení účetnictví (podvojného) v rozsahu a členění dle platných právních předpisů
  • vedení a tisk všech souvisejících účetních knih a evidencí
  • inventarizace majetku, pohledávek a závazků; inventurní soupisy
  • vypracování roční účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k závěrce)

Ekonomická správa

  • vyhotovení měsíčních předpisů plateb pro jednotlivé vlastníky (zálohy na správu, opravy a údržbu a zálohy na služby spojené s užíváním bytu a společných prostor) včetně jejich aktualizace při změnách
  • evidence plateb vlastníků, sledování platební kázně, přehledy dlužníků
  • zajištění komunikace s Českou poštou pro platby prostřednictvím SIPO
  • vypracování ročního vyúčtování záloh pro jednotlivé vlastníky
  • vypracování přehledu o hospodaření domu za uplynulý rok a přehledu o zdanitelných příjmech členů SVJ (v případě pronájmu společných prostor)

Daňová přiznání

  • zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob (vznikne-li SVJ daňová povinnost)

Další služby

>> Technická správa

>> Vedení účetnictví

>> Prohlášení vlastníka

>> Optimalizace cen

>> Úklid nemovitostí

>> Údržba zeleně

>> Domovník a recepční služby

Pracovní dobaPracovní doba správy nemovitostí

Pondělí až Čtvrtek 8-17hod
Pátek 8-14:30hod

V případě havárie mimo pracovní dobu správce volejte tel. 241 414 141

Správu zajišťujeme pro společenství vlastníků i bytová družstva. Pro domy malé i velké. V Praze i mimo Prahu.